Gustav Strid

Kontaktperson

Utbildare och sjuksköterska
Huvudinstruktör HLR Vuxen- och barn samt D-HLR
Instruktör S-HLR
Utbildar i Första hjälpen, L-ABC

Bakgrund
Ambulanssjuksköterska, specialistsjuksköterska psykiatri, övertog verksamheten av TSU - Trafikskadeutbildningar Gävleborg, nuvarande Lifeguard Swden AB, 2017

Kenneth holm

Grundare TSU - Trafikskadeutbildningar Gävleborg

Utbildare och ambulanssjukvårdare
Huvudinstruktör HLR Vuxen- och barn samt D-HLR
Instruktör S-HLR
Utbildar i Första hjälpen, L-ABC

Bakgrund
Ambulanssjukvårdare sedan ca. 40 år.
Utbildat i HLR och Första hjälpen sedan 1980- talet.

Börje ljung

Grundare TSU - Trafikskadeutbildningar Gävleborg

Utbildare och ambulanssjukvårdare
Huvudinstruktör HLR Vuxen- och barn samt D-HLR
Instruktör S-HLR
Utbildar i Första hjälpen, L-ABC

Bakgrund
Ambulanssjukvårdare sedan ca. 40 år.
Utbildat i HLR och Första hjälpen sedan 1980- talet.